De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van David Geerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door David Geerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door David Geerts

Cumuleo