De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Muriel Gerkens

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Muriel Gerkens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Muriel Gerkens

Cumuleo