De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Verdoodt

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jan Verdoodt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jan Verdoodt

Cumuleo