De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Godrie

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Christian Godrie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Christian Godrie

Cumuleo