De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leentje Grillaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Leentje Grillaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Leentje Grillaert

Cumuleo