De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Yvonne Grymonprez

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Marie-Yvonne Grymonprez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Marie-Yvonne Grymonprez

Cumuleo