De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Gubbels

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door André Gubbels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door André Gubbels

Cumuleo