De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Liesbeth Verhaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Liesbeth Verhaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Liesbeth Verhaert

Cumuleo