De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Wouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jozef Wouters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jozef Wouters

Cumuleo