De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Hocquet

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Catherine Hocquet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Catherine Hocquet

Cumuleo