De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Marie Hoebeke

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Anne-Marie Hoebeke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Anne-Marie Hoebeke

Cumuleo