De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Björn Verhoeven

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Björn Verhoeven
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Björn Verhoeven

Cumuleo