De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Holsters

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Frans Holsters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Frans Holsters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Frans Holsters

Cumuleo