De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van NoŽl Hoogstoel

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door NoŽl Hoogstoel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door NoŽl Hoogstoel

Cumuleo