De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Houdy

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Véronique Houdy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Véronique Houdy

Cumuleo