De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Hovent

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door André Hovent
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door André Hovent
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door André Hovent

Cumuleo