De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Hurbain

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Alain Hurbain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Alain Hurbain

Cumuleo