De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Imre

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Nathalie Imre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Nathalie Imre

Cumuleo