De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Jacobeus

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Alain Jacobeus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Alain Jacobeus

Cumuleo