De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Jacobs

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Dirk Jacobs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Dirk Jacobs

Cumuleo