De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Jeanmart

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Françoise Jeanmart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Françoise Jeanmart

Cumuleo