De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marijke Jordens

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Marijke Jordens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Marijke Jordens

Cumuleo