De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Joris

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Freddy Joris
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Freddy Joris

Cumuleo