De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Kemland

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Roger Kemland
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Roger Kemland

Cumuleo