De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Kenis

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Kris Kenis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Kris Kenis

Cumuleo