De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Lamalle

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Philippe Lamalle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Philippe Lamalle

Cumuleo