De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Caroline Laporte

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Caroline Laporte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Caroline Laporte

Cumuleo