De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Leclercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Rita Leclercq
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Rita Leclercq

Cumuleo