De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Valérie Lecomte

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Valérie Lecomte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Valérie Lecomte

Cumuleo