De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Lefebvre

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Alain Lefebvre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Alain Lefebvre

Cumuleo