De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Léglise

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Françoise Léglise
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Françoise Léglise

Cumuleo