De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stéphane Leroy

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Stéphane Leroy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Stéphane Leroy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Stéphane Leroy

Cumuleo