De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Verstraete

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Etienne Verstraete
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Etienne Verstraete

Cumuleo