De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van JoŽl Livyns

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door JoŽl Livyns
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door JoŽl Livyns
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door JoŽl Livyns

Cumuleo