De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carl Lukalu

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Carl Lukalu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Carl Lukalu
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Carl Lukalu

Cumuleo