De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Maesschalck

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jacques Maesschalck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jacques Maesschalck

Cumuleo