De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Elisabeth Malisoux

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Elisabeth Malisoux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Elisabeth Malisoux

Cumuleo