De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Inge Vervotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Inge Vervotte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Inge Vervotte

Cumuleo