De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Marlair

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Philippe Marlair
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Philippe Marlair

Cumuleo