De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Marnef

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Patrick Marnef
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Patrick Marnef

Cumuleo