De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Verzele

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Philippe Verzele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Philippe Verzele

Cumuleo