De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Luc Martin

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean-Luc Martin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jean-Luc Martin

Cumuleo