De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Massy

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Christian Massy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Christian Massy

Cumuleo