De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Mauroy

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Pierre Mauroy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Pierre Mauroy

Cumuleo