De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Merckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Freddy Merckx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Freddy Merckx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Freddy Merckx

Cumuleo