De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Moenaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Patrick Moenaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Patrick Moenaert

Cumuleo