De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van René Muller

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door René Muller
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door René Muller

Cumuleo