De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Naessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Didier Naessens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Didier Naessens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Didier Naessens

Cumuleo