De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Njonou Christian Ngongang ouandji

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Njonou Christian Ngongang ouandji
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Njonou Christian Ngongang ouandji

Cumuleo