De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Nicaise

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Etienne Nicaise
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Etienne Nicaise

Cumuleo